دبیرستان علم سلیم مدرسه زندگی
  1. مدرسه زندگی دری از درهـای بهـشـت اسـت . بهشتـی که میزبـــان آن. مهربـان ترین خالق عالــم ، بندگانـش را با دلـی آرام و قلبـی مطمئن به سـوی خودش فرا مــی خوانــد تا صاحب مالکِ جنّت و رضوان . از حضور زندگان عرصه دنیا  بر فرشتگان مقرب ببالد .
  1.  مدرسه زندگی با وزش نسیم بهاری مهر به برگ و بار می نشیند و دسته های پرستو با دستهای کوچک از راه می رسند  تا از این درخت بارور خوشه های حکمت و توشه های سعادت بچینند و اَدبستانی دیگر برای تولید ادب مهیا سازند و امنیت را به همگان ارمغان دهند .
  1. مدرسه زندگی خواستگاه انسان صالح ، خوش بین ، بصیر و تیزبین است .
  2. مدرسه زندگی محل پرواز کیمیاگران فرهنگ است که از مس ، زر می سازند و از شرّ ، بَشَر.
  3. مدرسه زندگی  از پند بزرگان می آموزد ، ندای عقلانیت و فطرت را : تلاش در تولید و قناعت درمصرف را
  4. مدرسه زندگی ما را به ورود خــوب در مسئـولیـت ها فرا میخوانـد که قطـعاً با استفـاده از دنیـای پر نعمت الهی خروج بهتر را به دنبال خواهد داشت ، جویندگان علم سلیم این چنین  هستند .
  1. در مدرسه زندگی آفتاب از میان انوار گرم و نشاط بخش ، نه تنها ما را به بیداری فرا می خواند و با فعالیت در انجمن های نیکوکاری  بلکه دیگران را از سوی ما سود و بهره ای ، طلب می کند .
  1. محصول مدرسه زندگی ، افرادی امیدوار ، قدرشناس ، صالح و منتظِر هستند. 
    برای رسیدن به صفات 14 گانه مدرسه زندگی علم سلیم .

در صورتی که قبلا فرم را پر کرده اید می‌توانید با کد رهگیری اطلاعات را ویرایش کنید.